04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

כוכבות ולא בשמיים – נשים גיבורות בקולנוע

סמי הכבאי והגיבור המסתורי

בוב הבנאי ומכונות הענק