04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

חמדה

 • חמדה (ישראל / 2024)
  Hemda
  בימוי: שמי זרחין
  שחקנים: ששון גבאי, אסי לוי, מאור לוי, עדי אלון , איציק כהן, לבנה פינקלשטיין
  (125 דקות)

 • אודות הסרט ומועדי ההקרנה

קרב אוויר

 • קרב אוויר (ישראל 2024)
  Air War
  בימוי: רועי הורנשטיין
  שחקנים: מאור שוויצר, דניאל ליטמן, ליהי קורנובסקי
  (עברית, 106 דקות)

 • אודות הסרט ומועדי ההקרנה

יוני אפס

 • יוני 0 (ישראל ,2023)
  June 0
  בימוי: ג'ייק פאלטרו
  משחק: צחי גראד, יואב לוי, תום חגי, נועם עובדיה, ג‘וי ריגר, עמי סמולרצ'יק
  (עברית , 102 דקות )

 • אודות הסרט ומועדי ההקרנה