04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

יוסי שריד

המרד של עמוס

ענבל פרלמוטר: אם זה נגמר