04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

מותו-של-הקולנוע-ושל-אבא-שלי-גם