04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

8401e6_9ad99e17dc4b4bd6a67a0ff71ef31538~mv2