04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

משקלו הבלתי נסבל של כישרון ענק 1