04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

13769_A_BRIGHTER_TOMORROW_FINAL-POSTER-HEB_SMALL-scaled