04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

p20766202_v_v13_ac

לא מזוהה - פסטיבל רומני