04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

Screenshot_20240711-114753_Google