04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

הקופצים מהחומות + מפגש עם היוצרים

  • זמני הקרנה

  • יום ד10.7.2420:30

הקופצים מהחומות (ישראל 2024)
Acre Wall Jumpers
(54 דקות, עברית, ערבית ואנגלית, כתוביות באנגלית ובעברית )

בימי הקיץ הלוהטים, בעיר העתיקה של עכו, מסורת מחברת את הדורות – ילדים ובני נוער קופצים
מחומות העיר העתיקה אל מימי הים למטה, מבחן אומץ בדרך להתבגרות הגברית. בין סלעי החוף

השחורים וחומות האבן הקדומות, כל קפיצה היא פעולה של חירות מוחלטת ומרחב נשימה בשעמום
חופשת הקיץ הארוכה. במהלך ימי השרב הבלתי נגמרים, חברויות לנצח נרקמות סביב המסורת
המכוננת הזו, כששכבת הילדים מתחלפת מדור לדור. הסרט חושף עולם נוסטלגי ומרגש של
חברויות, אהבות ראשונות, סכנות וגילויי אומץ – כולם מעוגנים בחוויית הגבריות הצעירה על חומות
העיר העתיקה

* מפגש עם היוצרים יתקיים בתום ההקרנה