04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

הכול בכל מקום בבת אחת 1