₪35

כרטיס רגיל

₪30

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד, תושב ראש פינה,
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

30 ₪

סרטי ילדים ונוער

₪35-40

הקרנות תלת מימד

חברות במועדון המנויים של הסינמטק

כדי להצטרף לחברות במועדון המנויים של הסינמטק, יש לרכוש תעודת מנוי שנתית.
תעודת המנוי מקנה הנחה משמעותית מאוד בכניסה לסרטים מסחריים חדשים, הנחה בקורסים ובאירועים מיוחדים וכניסה חופשית לסרטי סינמטק ומפגשים עם יוצרי קולנוע.

המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
רכישה או חידוש מנוי יתבצעו עד 20 דקות לפני תחילת ההקרנה

מחיר תעודה לשנה:

₪240

רגיל

₪200

אזרח ותיק/ נכה / סטודנט / חייל / נוער
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.

820 ₪

מנוי פלטינום חופשי
* מנוי פלטינום חופשי חופשי מאפשר כניסה לכל ארועי תכנית הסינמטק
ללא צורך לעבור דרך הקופה.

מחיר כרטיס כניסה לסרטים חדשים – מסחריים למחזיקי תעודת מנוי:

₪17

רגיל

₪15

אזרח ותיק / נכה / סטודנט / חייל / נוער
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.

 

 

* הזכות לשינויים שמורה

 

מקרא למנויים: (סימון באתר האינטרנט של הסינמטק)

סרטים חדשים מסחריים יסומנו בסימן     ö

סרטי סינמטק בכניסה חופשית יסומנו בסימן     ö


 • הקופה נפתחת 30 דקות לפני תחילת ההקרנה
 • לפרטים נוספים ורישום: 6801453 – 04, rpcine@netvision.net.il

תקנון למנויים:

 • המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה
 • יש להציג את תעודת המנוי בקופת הסינמטק ובכניסה לאולם.  
 • תוקף המנוי – שנה מיום הרכישה.
 • אי שימוש במנוי אינו מזכה בהחזר כלשהו. במקרים מיוחדים ניתן להקפיא את המנוי, אולם אך ורק בהודעה מראש,   בהפקדת המנוי ובקבלת אישור קבלה ממזכירות הסינמטק. לא ניתן בשום מקרה להקפיא את המנוי בדיעבד.
 • הסינמטק יפרסם באתר האינטרנט שלו, באמצעות סימון מוסכם, את ההקרנות בהן הכניסה למנויים חופשית ואת ההקרנות בהן הכניסה בתשלום מופחת. כניסה חופשית – סימן ירוק, כניסה בתשלום מופחת – סימן סגול.
 • הסינמטק פועל בתנאי שוק משתנים ושמורה לו הזכות הבלעדית לשנות את מדיניות מחירי הכרטיסים, על פי שיקול דעתו וללא הודעה מראש. מנוי שיבקש להפסיק את המנוי עקב שינוי במחירי הכרטיסים, יהיה זכאי לקבל החזר כספי יחסי בעבור התקופה שנותרה, וזאת רק לאחר שכרטיס המנוי הוחזר למזכירות/ קופת הסינמטק. מלבד האמור לעיל, לא תהיה למחזיק המנוי שום טענה ולא תעמוד לו שום זכות בגין שינוי מחירי הכרטיסים או כל שינוי אחר שיוחלט ע"י הסינמטק.
 • במקרה של אובדן כרטיס מנוי, עלות הנפקת כרטיס חדש הינה 20 ₪.
 • הסינמטק רשאי לבטל מנוי בשל התנהגות לא נאותה, הפרה של כללי המקום או התנהגות פוגענית כלפי הצוות.

 

 

 

 

 

 

 

 

מחירון ומנויים

היום בסינמטק

14.05.2021
  אין הקרנות ביום זה