04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה. א-ה בשעות המשרד 046801453 (גאולה) בסופי שבוע וחגים בשעות ההקרנה 0543519650 (שני)

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

0 ₪

חיילים / שירות לאומי בהצגת חוגר + תעודת תושב ראש פינה – חינם

חיילים במדים – חינם

חברות במועדון המנויים של הסינמטק

כדי להצטרף לחברות במועדון המנויים של הסינמטק, יש לרכוש תעודת מנוי שנתית.
תעודת המנוי מקנה הנחה משמעותית מאוד בכניסה לסרטים מסחריים חדשים, הנחה בקורסים ובאירועים מיוחדים ומפגשים עם יוצרי קולנוע.

המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
לרכישה או חידוש מנוי יש לחייג למשרד הסינמטק 04-6801453  א', ג', ד' 09:00-17:00

מחיר תעודה לשנה:

₪300

רגיל

₪250

אזרח ותיק/ נכה / סטודנט / חייל / נוער
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.

מחיר כרטיס כניסה למחזיקי תעודת מנוי:

₪15

רגיל והנחה

* הזכות לשינויים שמורה

 

 • הזמנת כרטיסים – דרך אתר הסינמטק.
 • בעת הזמנת הכרטיסים יש להתחבר ע"י הקלדת שם פרטי ושם משפחה ומספר ת.ז. על מנת לקבל עלות כרטיס מוזלת למנוי. 
 •  ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם)
 • מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

 • לפרטים נוספים ורישום: 6801453 – 04, rpcine@netvision.net.il, א', ג', ד' 09:00-17:00
  04-6801453

תקנון למנויים:

 • המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה 
 • תוקף המנוי – שנה מיום הרכישה.
 • אי שימוש במנוי אינו מזכה בהחזר כלשהו. במקרים מיוחדים ניתן להקפיא את המנוי, אולם אך ורק בהודעה מראש,   בהפקדת המנוי ובקבלת אישור קבלה ממזכירות הסינמטק. לא ניתן בשום מקרה להקפיא את המנוי בדיעבד.
 • הסינמטק יפרסם באתר האינטרנט שלו, את ההקרנות בהן הכניסה למנויים חופשית.
 • הסינמטק פועל בתנאי שוק משתנים ושמורה לו הזכות הבלעדית לשנות את מדיניות מחירי הכרטיסים, על פי שיקול דעתו וללא הודעה מראש. מנוי שיבקש להפסיק את המנוי עקב שינוי במחירי הכרטיסים, יהיה זכאי לקבל החזר כספי יחסי בעבור התקופה שנותרה, וזאת רק לאחר שכרטיס המנוי הוחזר למזכירות/ קופת הסינמטק. מלבד האמור לעיל, לא תהיה למחזיק המנוי שום טענה ולא תעמוד לו שום זכות בגין שינוי מחירי הכרטיסים או כל שינוי אחר שיוחלט ע"י הסינמטק.
 • הסינמטק רשאי לבטל מנוי בשל התנהגות לא נאותה, הפרה של כללי המקום או התנהגות פוגענית כלפי הצוות.

 

 

 

 

 

 

 

 

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה, חייל, תלמיד
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד
* חיילי ראש פינה – חינם (בתמיכת מ.מ. ראש פינה)

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

מחיר כרטיס כניסה למחזיקי תעודת מנוי:

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

25 ₪

חיילים בהצגת חוגר

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה.

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

25 ₪

חיילים בהצגת חוגר

* הזמנת כרטיסים - דרך אתר הסינמטק. * ניתן להציג בכניסה לאולם את הכרטיסים בנייד (אין צורך להדפיס אותם) * מדיניות ביטול כרטיסים: ניתן לבטל כרטיסים עד 6 שעות לפני מועד ההקרנה. א-ה בשעות המשרד 046801453 (גאולה) בסופי שבוע וחגים בשעות ההקרנה 0543519650 (שני)

₪42

כרטיס רגיל

₪32

כרטיס הנחה
אזרח ותיק, סטודנט, נכה
* הנחה תינתן רק בהצגת תעודה רשמית בתוקף.
* למעט סרט תלת מימד

 

35 ₪

סרטי ילדים ונוער

25 ₪

חיילים בהצגת חוגר

מחירון ומנויים